Systemy alarmowe (SSWiN)

SSWiN jest to skrót od Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, 

jest zespołem urządzeń, mających na celu wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu czy też naruszenie terenu zewnętrznego. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazują zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od tego, jak jest zaprogramowana, przekaże sygnał powiadamiający o intruzie na obszarze obiektu chronionego.

Podstawowymi elementami każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu są:
  • centrala alarmowa wraz z akumulatorem stanowiącym rezerwowe źródło zasilania, 
  • urządzenia wykrywające zagrożenia (np. czujniki, przyciski napadowe) 
  • elementy wykonawcze służące do powiadamiania o zaistniałym alarmie czy innym zdarzeniu (np. sygnalizatory, dialer telefoniczny, nadajnik radiowy).
sswin

Każdy system alarmowy powinien być zaprojektowany indywidualnie z uwagi na rozmiar, przeznaczenie i użytkowanie obiektu

Wiemy jak ważna jest jakość systemów alarmowych.W naszej ofercie znajdują się wyłącznie urządzenia z atestami i certyfikatami renomowanych firm: 

SATEL PARADOX   SIEMENS  GE  DSC  ROPAM JABLOTRON  ROKONET RISCO  GALAXY  ARITECH ELMES.